2013. április 1., hétfő

Húsvéti misztériumjáték /részlet/


http://www.youtube.com/watch?v=xe50L_vp95w

A feltámadási szertartás részlete a gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyházban. 

CXXXVIII /138./ zsoltár


Istenem! te megvizsgáltál,
És jól ismersz engemet;
  Jól tudod, hová visz útam,  
Látod keltem- s fektemet.

 Még nyelvemre sem jön a szó,
Már előtted tudva van,
És minden részről bezárva
Tart kezed minduntalan.

E tudásod meghaladja
Elmémet, s csodálkozom:
Hova menjek, merre fussak
Színed elől? nem tudom.

Hogyha fölhatok az égbe,
Ott talállak tégedet;
Ha leszállnék a mélységbe,
Látnám jelenlétedet.

És ha messze tengeren túl
 Szállnék hajnal-szárnyakon:
 Oda is jobbod visz engem,
  S az tart fenn mindenkoron.

És ha mondom: a sötétség
Tőled elföd engemet...
Nem föd el... mert a sötét éj
Fényes napvilág neked.

Áldalak, mert bámulandó
Mind a mit kezed mível:
 Alkotóm vagy, -- már anyámnak
Te rejtél méhében el.

Láttad testem mint szövődött,
 Írva könyvedben vala
 Éltem minden napja, melynek
 Messze volt még hajnala.

Oh! mi végtelen Felőled
Eszméimnek serege!
Megszámlálnám, ámde több az
Mint a tenger fövenye.

Hogyha az elmélkedésben
   Már végkép elfáradok, -
 És elalszom; -- felébredvén,
Mégis csak veled vagyok.

Oh! bár messze távoznának
Mindazok, kik ellened
 Gőgösen szólnak, halmozván
A vétkekre vétkeket.

Nem tartok többé azokkal,
Kik téged káromlanak;
Egyedűl neved' dicsérje
Itt minden szív és ajak.

És azért, Uram! figyelj rám,
Ki jól ismersz engemet,
S szent törvényed régi útján
 Vezesd minden léptemet.
------------
doxológia:
Dicsőség neked, ó Atya, 
Fiú, s Szentlélek Isten,
 Miképpen kezdetben vala, 
Most és örökké, amen."VEZÉRCSILLAG AZ ÜDV ELNYERÉSÉRE"  
/Szerkeszti: Tárkányi Béla ,  Budapesten Kiadja a Franklin-társulat -1855-1874?/
Ez az elektronikus változat a nyomtatott könyv (Franklin társulat kiadása) szöveghű változata. Érintetlenül megtartottuk az eredeti szöveget és az eredeti helyesírást -- még akkor is, ha az a maival nem egyezik meg.

A könyv elektronikus változata:
http://www.ppek.hu/k5.htm

Nincsenek megjegyzések: